Wydawnictwo Bauer - przejdĽ do strony głównej
kontakt     
czasopisma:  
   witryny:  
Wydawnictwo Tytuły Reklama Kolportaż Produkcja Dla prasy


Kontakt:

04-035 Warszawa
ul. Motorowa 1 ,
telefon: (22) 51 70 500,
fax: (22) 51 70 125,

Dyrektor:
Maciej A. Brzozowski,


(22.06.2017)

23 czerwca ukazuje się zmienione wydanie dwutygodnika „Z Życia Wzięte”. Magazyn będzie miał od teraz 12 stron więcej (48 zamiast 32+4).
Nieznacznie zmieni się też format – zamiast dotychczasowego 205x287 mm będzie wynosił on 205x280 mm. „Z Życia Wzięte” będzie drukowane w pełnym kolorze, za wyj±tkiem stron po¶więconym historiom z życia. W czasopi¶mie pojawiaj± się także nowe działy: zdrowie, uroda, prawo oraz kuchnia.
„Z Życia Wzięte” będzie kosztować 1,49 zł (dotychczas 1,50). Wydanie 14/2017 ukaże się w nakładzie 270 tysięcy egzemplarzy i zostanie wsparte kampani± reklamow± we wszystkich głównych stacjach TV (TVP, TVN, Polsat), w stacjach tematycznych oraz w czasopismach Wydawnictwa Bauer. Za kreację spotu TV odpowiada agencja PRL, a za zakup mediów MEC.


« Powrót