Wydawnictwo Bauer - przejdź do strony głównej
kontakt     
czasopisma:  
   witryny:  
Wydawnictwo Tytuły Reklama Kolportaż Produkcja Dla prasy
        

Oddziały

  Niemcy
Heinrich Bauer Verlag
Burchardstraße 11
20077 Hamburg
Tel.: +49 40 - 30 19 - 0

  Polska
Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. K.
04-035 Warszawa
ul. Motorowa 1
Tel.: (22) 51 70 500
Fax: (22) 51 70 125

Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. K., budynek Blue Point
04-028 Warszawa
Al. St. Zjednoczonych 61A
Tel.: (22) 51 63 500
Fax: (22) 51 63 599

Drukarnia
ul. Niechodzka 25
06-400 Ciechanów
Tel.: (23) 673 19 00
Fax: (23) 672 48 71

Redakcja To&Owo
ul. Motorowa 1
04035 Warszawa
Tel.: 22 517 03 85

Redakcje CD Action, PlayBox i PC Format
ul. Sukiennice 6/8
50-107 Wrocław
Tel.: (71) 341 20 83

Prenumerata
04-035 Warszawa
ul. Motorowa 1
Tel.: 67 354 16 05/67 210 86 05

Dział Koportażu
04-035 Warszawa
ul. Motorowa 1
Tel.: (22) 517 02 10
Fax: (22) 517 04 53

  USA
Heinrich Bauer
US-Office
270 Sylvan Ave.
USA - Englewood Cliffs,
07632 NJ
New Jersey
Tel.: +1 -201 - 569.66.99
Fax: +1 -201 - 5695 - 303

  Meksyk
Grupo Editorial Bauer Mexico
Prado Norte 530-201
Col. Lomas de Chapultepec
CP 11000 Mexico DF

Tel.: + 52 - 55 - 205 734
Fax: + 52 - 55 - 201 826

  Wielka Brytania
H. Bauer Publishing
Academic House
24-28 Oval Road
GB - London, NW1 7DT
Tel.: +44 - 207 - 241 8000
Fax: +44 - 207 - 2418 - 031

  Francja
Editions Bauer France
30-32 Rue de Chabrol
F - 75010 Paris
Tel.: +331 - 40 22 76 42
Fax: +331 - 40 22 02 72

  Hiszpania/Portugalia
H. Bauer Ediciones, S.L.
Jacometrezo, 15, 30
E -28013 Madrid
Tel.: +34 - 91 - 547 - 6800
Fax: +34 - 91 - 541 - 3523

  Węgry
Euromédia Lapkiadó Bt.
Bokor u. 15 - 19
H -1037 Budapest
Tel.: +36 - 1 - 437 15 19
Fax: +36 - 1 - 437 11 15

  Rumunia
Editura Bauer Ringier
Str. Fabrica de Glucoza nr. 5
RO - Bukarest, Sector 2
Tel.: +40 - 1 - 20 30 953
Fax: +40 - 1 - 20 35 631

  Czechy/Słowacja
BAUER MEDIA v.o.s.
ul. Viktora Huga No. 6
CS - 1500 Praha 5 - Smichov
Tel.: +420 -2 - 57008111
Fax: +420 - 2 - 57327103